-babian.se

Nummer 9


Maria Libert
Hemmapappan


Ruben Vargas Dahlstrand
En kärlekshistoria


Inari Kylänen
Utan titel


Johan Jergner-Ekervik
Date


Sannah Salameh
Hur jag slutade oroas och lärde mig älska araber


Anders Végh Blidlöv
Till hennes minne


Mikael Sol
Boston tvåtusenett


Adam Boman
Medicinsk diagnos


Nummer 9


Maria Libert
Hemmapappan

Ruben Vargas Dahlstrand
En kärlekshistoria

Inari Kylänen
Utan titel

Johan Jergner-Ekervik
Date

Sannah Salameh
Hur jag slutade oroas och lärde mig älska araber

Anders Végh Blidlöv
Till hennes minne

Mikael Sol
Boston tvåtusenett

Adam Boman
Medicinsk diagnos


 
omslag

Kollektivismus als Wertesystem

Människan är ett flockdjur. Nu hör jag inte till dem som tror att biologiska faktorer som detta låser oss i vårt beteende, men just det faktum att vi lever i flock möjliggör det sociala samspel som formar oss och vårt samhälle.

Vi blir till i relation till andra. Endast i ett sammanhang har vi betydelse.

Det blir tydligt när man ser vad merparten av all litteratur och berättande konst handlar om, från "Bonde söker fru" till Norén, från enklaste kärleksvisa till komplexa serieromaner. Allt handlar på ett eller annat plan om relationer. Det kan vara trassliga kärleksförhållanden, relationen till familjen eller, kanske vanligast, sökandet efter någon att dela sin tid med. 

Sedan är relationer en förutsättning för en god berättelse. Det är där som spänningar och känslor uppkommer. Man är inte bara förälskad, man är förälskad i någon. Man är inte bara förbannad, man är förbannad på någon. Utan medmänniskor, ingen kärlek och inga konflikter.

Adam Boman
Medredaktör


babian.se nummer 9, februari 2008
Omslag av Maria Libert
Redaktion: Mikael Sol och Adam Boman.
Tack till Jocke Laitala.
© Copyright 2007 babian.se och respektive upphovsman

->