babian.se
 
omslag

The horror! The horror!

Temat för detta nummer är skräck – både genren och känslan. Vi täcker in hela spektrat från övernaturlig skräck till existentiell ångest.

Det finns mycket som kan injaga skräck i oss i dessa tider av pandemi, klimatkris och normalisering av högerextremism. Skräckberättelser kan vara ett sätt att sublimera de känslorna i ett kontrollerat format.

Men kom ihåg att rädsla och skräck inte är känslor som leder framåt, deras syfte är att hålla oss ifrån det som kan vara farligt eller hotfullt. De hindrar oss att tänka rationellt och får oss att handla förhastat. Bättre då att bli arg, att tänka ”Det här ska fan inte få inträffa igen!” och sedan göra något åt det. Då kan det negativa föra oss framåt mot en bättre värld.

Adam Boman

Redaktör

babian.se nummer 25, maj 2020
Omslag av babian.se
Redaktion: Adam Boman, Stef Gaines och Mikael Sol.
© Copyright 2020 babian.se och respektive upphovsman.