babian.se

Nummer 21


Maria Libert
Urdjuren


Hanna Stenman
Ute är det blommande vår


Anders Végh Blidlöv
Besök


Frida Ulvegren
Filmsnubben & hotellrummet


Mikael Sol
Katten också


Stina Hjelm
Blood in blood out


Joakim Hanner
Scream


Madelene Mhanna
Diluvium


Mattias Östling
Transform Y


Sling och Emelie Stigwan
Hamsterfest


Henri Gylander
I trädgården


Johan Jergner-Ekervik
Sagan om det fula & feta hatet och hur det fick mig till slut


Maria Libert
Urdjuren


Nummer 21


Maria Libert
Urdjuren

Hanna Stenman
Ute är det blommande vår

Anders Végh Blidlöv
Besök

Frida Ulvegren
Filmsnubben & hotellrummet

Mikael Sol
Katten också

Stina Hjelm
Blood in blood out

Joakim Hanner
Scream

Madelene Mhanna
Diluvium

Mattias Östling
Transform Y

Sling och Emelie Stigwan
Hamsterfest

Henri Gylander
I trädgården

Johan Jergner-Ekervik
Sagan om det fula & feta hatet och hur det fick mig till slut

Maria Libert
Urdjuren


 

Till minne av Kristiina Kolehmainen
1956-2012

En storhet inom den svenska serievärlden har gått bort.

Från och med nu kommer det finnas svenska serietecknare som inte mött
Kristiina och som kanske inte kommer veta just hur mycket vi har att
tacka henne för. Kristiina var med och grundade Serieteket, landets första
bibliotek för serier. Hon ligger även bakom seriefestivalen Small
Press Expo (SPX).

Det är svårt att tänka sig att babian.se kunnat finnas
till utan de tre komponenterna.

Mikael och Adam träffades i och med att de var medlemmar i
Syöttösika/Serietecknarklubben som höll till på Serieteket under
Kristiinas beskydd. Stef mötte seriesverige först i och med SPX.
Och det var en öppen famn.

Det var något med atmosfären kring Kristiina, Serieteket och SPX
som gör att allt känns möjligt. Starta en serietidning på nätet? Visst,
varför inte. Att vi inte direkt kände nån spelade inte så stor roll,
vi hade ju tillgång till de här fantastiska mötesplatserna Kristiina
tillhandahöll oss.

SPX har bytt namn till Stockholms Internationella Seriefestival. I slutet
av april kommer den, såsom den alltid kommer att göra. Det blir första
gången Kristiina inte är där. Men vi, och ett myller av andra
serieälskare som hon inspirerat på så många olika vis, kommer vara
där. Tillsammans för vi seriekonsten framåt.

Det här numret är dedikerat till Kristiina, en eldsjäl som brann hela
vägen. Ditt ljus kommer alltid leva vidare i alla oss du rörde på din väg.
Vi ska göra vårt bästa för att sprida det.
Du är väldigt saknad.

Mikael Sol, Adam Boman och Stef Gaines

babian.se nummer 21, april 2012
Omslag av Hanna Stenman
Redaktion: Adam Boman, Stef Gaines och Mikael Sol.
© Copyright 2012 babian.se och respektive upphovsman.

->