babian.se
 
omslag

Ledare

New Age är temat för det här numret av babian.se eftersom det för tanken till ett spännande område av mystik och utforskande av det som är abstrakt och inte bekräftat som existerande av majoriteten. Detta är dock ett omdebatterat område eftersom många människor med rätta upplever en viss skepticism till det som inte syns, som den lilla pojken i sagan Kejsarens nya kläder.

Till skillnad från astronauten Christer Fuglesang och övriga medlemmarna i föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) ser jag dock ingen anledning att bedriva aggressiv häxjakt mot människor som säger sig kunna göra något eller uppleva något som inte går att bevisa. Det är bättre att var och en får avgöra om det hjälper att exempelvis gå i rosenterapi eller konsultera ett medium.

Det är kanske tragiskt om en svårt sjuk person väljer att försöka bekämpa sjukdomen med örttéer istället för klassisk medicinsk behandling, men efter att läkaren som fastställt diagnosen klargjort behandlingsmöjligheterna är det ju den sjuke själv som avgör vad som blir bäst och det valet borde ingen få ta ifrån henne. Förresten – det handlar kanske inte om att välja utan att komplettera den klassiska behandlingen med en annan alternativ sådan.

Den (enligt min uppfattning) beklagliga föreningen VoF tar själva priset som Sveriges största översittare genom att årligen dela ut priset ”årets förvillare” (hur nedlåtande kan man vara!?) vilket förra året delades ut till Miljönämnden i Mora eftersom dessa hade försökt hjälpa personer med det omdebatterade funktionshindret elöverkänslighet genom att rikta om mobilmaster i ett litet område.

Elöverkänslighet är nämligen inte BEVISAT. Trots detta uppmanar till exempel Socialstyrelsen sjukvårdspersonal att ta elöverkänsliga på allvar och respektera deras förklaring på sina symptom. Det gör också Miljönämnden i Mora. Dock inte VoF.

Jag är själv inte säker på om elöverkänslighet finns eller inte finns och i vissa fall kan det säkert vara så att ”orsaken är psykosomatisk” vilket några medicinska utredningar hittills konstaterat enligt VoFs hemsida. Andra studier påvisar dock andra orsaker. Detta till trots har VoF hånfullt offentliggjort vad de anser om elöverkänslighet.

Men att döma av VoFs hemsida är jag inte övertygad om att föreningen har förmåga att avgöra kvalitén av en vetenskaplig studie, samt eventuellt jäv i fråga om forskare och finansiärer? Man kan läsa om deras ”testkommitté” som viger sin gärning till att undersöka paranormala förmågor. ”Att de orkar” tänker jag. Var och en förstår att denna kommitté är ute efter att avslöja de paranormala förmågorna som bluffar. Säkerligen är samtliga också drivna av en orubblig övertygelse om att det INTE finns något paranormalt (eftersom de är styrelseledamöter i VoF) och därför inte en helt lämplig testkommitté, vetenskapligt talat!

Ett exempel på att man bör vara försiktig med att dra klyschan ”studier har visat” är att den statliga utredningen från 2006 över hur de apatiska barnens tillstånd uppkommit, som fastslog att dessa barn simulerade det apatiska tillståndet, använde läkaren Thomas Jackson som ”expert” och enda källa. Detta är en läkare som är ansluten till Svenskarnas parti, tidigare Nationalsocialistisk front och som varit skribent i Nationaldemokraternas tidning. Utredningen har sedan fruktansvärt nog varit underlag till att apatiska barn kunnat utvisas hur som helst av Migrationsverket. Ingen kan väl anse att detta var en lämplig ”expert” att hänvisa till i en studie som finansierats av staten?

Det finns kanske något att lära för dem som utan att granska studien hänvisat till den med ”studier har visat att apatiska barn simulerar”?

Lika försiktig som man är med att tro fundamentalt på behandlingar som inte är vetenskapligt bevisade som verksamma eller sjukdomar som inte bevisligen finns ska man nog vara att tro fundamentalt på vad som är bevisat innan man sett på detaljerna, det vill säga vilka som ligger bakom beviset och hur man gått tillväga för att bevisa det som anses vara bevisat.

Därför tycker jag att man ska vara nyfiket öppen för allt och inte tro blint på folk som vill övertala en med klyschan ”studier har visat”, (vilket förresten kanske bara är ett försök att ställa sig över den andre genom att peka på att man läst några akademiska texter). Jag hoppas att färre ska ansluta sig till Christer Fuglesangs VoF där man skrattar åt ”idioter” som tror sig bli hjälpta av ett naturläkemedel. För om man tror sig bli hjälpt så blir man hjälpt genom placeboeffekten. Och det är ju egentligen något ”magiskt” om man tänker på det. Vilket för oss tillbaka till det magiska, odefinierbara som man kanske kan finna under det stora lilafärgade New Age-paraplyet.

Daniela Wilks, serietecknare och psykologstudent.

babian.se nummer 22, september 2012
Omslag av Daniela Wilks
Gästredaktör: Daniela Wilks
Redaktion: Stef Gaines, Adam Boman och Mikael Sol
© Copyright 2012 babian.se och respektive upphovsman.