babian.se

Nummer 19


William Ödman
Mr Conlin & barndomen


David Olgarsson
Ett musikminne


Maria Libert
Indianerna


Carl Johansson
Jag och Jag


Lullis
Sova över


Christoffer Frostgård
Efterdyningar


Egil Röckner och
Frithiof Andersson
Vändom


Mikael Sol
Osäkerhet


Lina Blixt
SCS 262


Tom Waldton
Så låt det gå då


Nummer 19


William Ödman
Mr Conlin & barndomen

David Olgarsson
Ett musikminne

Maria Libert
Indianerna

Carl Johansson
Jag och Jag

Lullis
Sova över

Christoffer Frostgård
Efterdyningar

Egil Röckner och
Frithiof Andersson
Vändom

Mikael Sol
Osäkerhet

Lina Blixt
SCS 262

Tom Waldton
Så låt det gå då


 
omslag

Död åt humorn!

"Serier ska vara roliga." Det är en av de vanligaste fördomarna om serier, näst efter "serier är till för barn". Visst finns det roliga serier, men att låta dem definiera hela konstarten är som att ta Bellmanhistorier som rättesnöre för all skönlitteratur.

I detta nummer av babian.se fortsätter vi kampen mot seriefördomarna. Humor är bannlyst och temat är i stället allvar, vemod, svärta.

Kanske slår jag in öppna dörrar i den här ledaren - vi har naturligtvis bara intelligenta och upplysta läsare som aldrig skulle skratta åt en serie. I så fall ber jag ödmjukt om ursäkt. Det blev i alla fall ett mycket bra nummer.

Adam Boman
Redaktör


babian.se nummer 19, april 2011
Omslag av Lina Blixt
Redaktion: Mikael Sol och Adam Boman.
© Copyright 2011 babian.se och respektive upphovsman
babian.se ges ut med stöd från Kulturrådet.

->